Astrologie

De horoscoop als middel tot zelfkennis

Astrologie

De horoscoop als middel tot zelfkennis

Astrologie

De horoscoop als middel tot zelfkennis

Voor wie

Voor iedereen die zicht wil krijgen op het pakket aan mogelijkheden dat hij bij zijn geboorte heeft meegekregen en zich afvraagt hoe daar mee om te gaan. Voor deze mensen is de geboortehoroscoop een wegwijzer die hun hele leven geldig blijft.

Een geboortehoroscoop geeft zicht op eigenschappen, mogelijkheden, wensen en keuzemomenten in het leven. Het biedt geen zekerheden en feiten. Het gaat erom wat u met uw pakket onderneemt. Uw vrije wil is maatgevend.

Datzelfde geldt voor een jaarhoroscoop waarin de tendensen en ontwikkelingen binnen één levensjaar zijn af te lezen. Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen in dat jaar en hoe kunt u daar mee omgaan?  Een jaarhoroscoop is één jaar geldig: van uw verjaardag tot aan uw volgende verjaardag.

Wat kunt u verwachten

Een geboortehoroscoop:

 • Geeft inzicht in uw karakter
 • Maakt duidelijk welke indruk u maakt op anderen
 • Geeft aan welk beroep het beste bij u past
 • Hoe u met relaties omgaat
 • Werpt licht op talenten en frustraties
 • Verklaart welke thema’s u in dit leven uitdiept
 • Laat zien of u gebruik maakt van uw intuïtie
 • Verduidelijkt hoe u omgaat met materieel bezit
 • Maakt inzichtelijk in welke periodes van uw leven u tegenwerking ondervindt en wanneer het u voor de wind gaat

Een jaarhoroscoop:

 • Verduidelijkt de tendensen binnen één levensjaar
 • Geeft aanwijzingen waar uitdagingen en spanningsgebieden liggen
 • Werpt licht op meevallers en kansen
 • Laat zien hoe u in relatie tot uw geboortehoroscoop het beste met de omstandigheden kunt omgaan
 • Geeft aan welk levensterrein de planeten belemmeren of begunstigen en voor hoelang

Als psychologisch astroloog kan ik u aan de hand van uw geboorte- en/of jaarhoroscoop helpen uw weg in het leven of in een specifiek levensjaar te onderzoeken. Een horoscoop is een middel om u zelf beter te leren kennen. Het is geen middel om de toekomst te voorspellen.

Bezoekadres

A. van der Tangstraat 15
2552 HG Den Haag
(gratis parkeren)

Bronvermelding website

Contact

Telefoonnummer: 070 325 70 15
E-mail: praktijkstiemer@florastiemer.nl

Beroepsorganisatie

Flora Stiemer is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en is lid van de koepelorganisatie RBCZ (register van beroepsbeoefenaren complementaire zorg).   Privacyverklaring

AGB code: 90/029778 | KVK: 27.37.4634.0000

Deze website werd gemaakt door AV Websites & Teksten