Omgevingsenergie

Lichter leven in een gezonde woonomgeving

Omgevingsenergie

Lichter leven in een gezonde woonomgeving

Omgevingsenergie

Lichter leven in een

gezonde woonomgeving.

Voor wie

Voor iedereen die:

 • Zich permanent vermoeid, angstig of onrustig voelt zonder dat er aanwijsbare oorzaken zijn
 • Plotselinge gedragsveranderingen vertoont of stemmingswisselingen heeft die men van zichzelf niet kent
 • Zich steeds belemmerd of tegengehouden voelt, alsof men zich niet kan lostrekken uit een zuigend moeras

Auralifters
Bij deze mensen is misschien sprake van aura-lifters. Aura-lifters zijn geesten (entiteiten) die zich hechten aan het energieveld van op aarde levende wezens, om nog deel te kunnen nemen aan het aardse leven.

Belaste woonomgeving
Voor mensen die:

 • Zich in hun woonomgeving vermoeid, onveilig of rusteloos voelen, zonder dat daarvoor aanwijsbare oorzaken zijn
 • In hun eigen huis slecht slapen en zich er somberder voelen dan buitenshuis
 • Thuis onverklaarbare tocht en windvlagen voelen
 • Geluiden horen
 • Ongecontroleerde bewegingen van voorwerpen, deuren of gordijnen waarnemen
 • Elektrische apparaten hebben, die lukraak aan- en uitgaan
 • Onaangename geuren ruiken
 • De sensatie hebben aangeraakt te worden
 • Een baby hebben die voortdurend huilt
 • Huisdieren hebben, die zonder duidelijke reden angstig of agressief reageren

Bij deze mensen is wellicht sprake van een energetisch belaste woonomgeving.

Die belasting kan ontstaan door:

 • Breuklijnen in de aardkorst of wateraders onder de grond waarop uw huis staat
 • Een overmaat aan elektromagnetische straling
 • Dramatische gebeurtenissen, die in het verleden op die plek hebben plaats gevonden

In het ergste geval leidt een combinatie van deze verschijnselen tot zoveel disharmonie, dat een woonhuis verandert in een spookhuis.

Wat doe ik

Als healer ben ik in staat om te onderscheiden of bij u daadwerkelijk sprake is van aura-lifters en/of van een energetisch verstoorde woonomgeving. Om die diagnose goed te kunnen stellen, verwacht ik u altijd minstens één keer in mijn praktijk. Ik kan dan vaststellen of uw aura beïnvloed wordt en wat de reden van die belasting is. Ook kan ik behandeling inzetten op het herstel van uw natuurlijke evenwicht.

In de media

Over mij en mijn praktijk is een aantal artikelen in tijdschriften geschreven. Helaas zijn deze niet als download beschikbaar. Maar een aantal quotes komt u tegen op de site.

“Er is niemand die van boven beslist: jij gaat naar de hemel of jij gaat naar de hel. Ik geloof dat degenen die in de hel zitten, dat zelf zo besloten hebben. Het zijn overleden mensen die zich om een of ander reden afgewend hebben van het licht, waardoor ze in de duisternis zitten opgesloten. Dus niemand is verdoemd, maar men verdoemt zichzelf.”

“Er bestaat zoiets als een psychische echo. Dat is een oude emotie die verbonden is met een drama uit vervlogen tijden. Deze is zo zwaar van energie, dat zij als het ware verbonden blijft met de plek waar dat drama heeft plaatsgevonden.”

Body+Mind, interview met Martijn Roos

Bezoekadres

A. van der Tangstraat 15
2552 HG Den Haag
(gratis parkeren)

Bronvermelding website

Contact

Telefoonnummer: 070 325 70 15
E-mail: praktijkstiemer@florastiemer.nl

Beroepsorganisatie

Flora Stiemer is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en is lid van de koepelorganisatie RBCZ (register van beroepsbeoefenaren complementaire zorg).   Privacyverklaring

AGB code: 90/029778 | KVK: 27.37.4634.0000

Deze website werd gemaakt door AV Websites & Teksten