Over Flora

Over Flora

‘In een troostend gebaar legde ik een hand op de pijnlijke plek’

Opleiding en werk
Ik ben in 1957 in Rotterdam geboren. Na mijn gymnasiumopleiding verhuisde ik naar Leiden, waar ik aan de universiteit geschiedenis en kunstgeschiedenis studeerde. Beide studies sloot ik af met het doctoraal examen. Daarna werkte ik als journalist en schreef ik talrijke artikelen over beeldende kunst voor kranten, tijdschriften en musea.

Geneeskrachtige vermogens
Rond mijn 35ste jaar ontdekte ik mijn geneeskrachtige en paranormale vermogens. Een vriendin werd geveld door acute rugklachten. In een troostend gebaar legde ik een hand op de pijnlijke plek. Tot mijn verbazing werd mijn hand gloeiend heet en trok haar rugpijn weg.

Deze gebeurtenis was het begin van mijn zoektocht naar de sluimerende vermogens, die ik als kind al had, maar die ik tot dan toe nooit had kunnen duiden.

HBO studie aan het Johan Borgman College
Om op verantwoorde en therapeutische wijze met mijn geneeskrachtige vermogens om te kunnen gaan, volgde ik een HBO-studie  aan het Johan Borgman College (HJBC) in Utrecht. Daar ontwikkelde ik mijn talent en kreeg mijn gave meer diepgang.

 

Praktijk in Den Haag
 

Sinds 1996 voer ik praktijk als healer in Den Haag. Daarnaast help ik mens en dier om hun energieveld en woonomgeving schoon te houden. Ook geef ik astrologische consulten ter ondersteuning van levensvragen. Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen), zodat u erop kunt vertrouwen dat u:

  • Een op HBO-niveau afgestudeerd therapeut consulteert
  • Bij een therapeut van onbesproken gedrag komt
  • Bij de meeste zorgverzekeraars voor vergoeding van het consult in aanmerking komt

U kunt er op vertrouwen dat u een therapeut bezoekt die:

  • Zich steeds bijschoolt
  • U in een goede en schone praktijkruimte ontvangt
  • Een aparte wachtruimte ter beschikking heeft
  • Uw privacy waarborgt
  • Zich houdt aan het beroepsgeheim
  • Lid is van de koepelorganisatie: RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

In de media

Over mij en mijn praktijk is een aantal artikelen in tijdschriften geschreven. Helaas zijn deze niet als download beschikbaar. Op deze site komt u quotes tegen uit deze artikelen.

“Omdat ik de emoties van mensen feilloos aanvoel, heb ik me heel lang teveel gericht naar de wensen van anderen. Op een gegeven moment liep ik daarin vast. Dat ging gepaard met schuldgevoel, want het betekende dat ik mijn grenzen moest stellen. En dat gaat niet zonder anderen een gevoel van teleurstelling te bezorgen.”

“Als de opdracht van het leven zie ik het jezelf zoveel mogelijk van angst te bevrijden. En dan bedoel ik de angst om jezelf te zijn. Dat je alles aflegt wat er niet toe doet. Dan kom je tot de kern.”

Nouveau, interview met Trudy Kunz

Bezoekadres

A. van der Tangstraat 15
2552 HG Den Haag
(gratis parkeren)

Bronvermelding website

Contact

Telefoonnummer: 070 325 70 15
E-mail: praktijkstiemer@florastiemer.nl

Beroepsorganisatie

Flora Stiemer is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en is lid van de koepelorganisatie RBCZ (register van beroepsbeoefenaren complementaire zorg).   Privacyverklaring

AGB code: 90/029778 | KVK: 27.37.4634.0000

Deze website werd gemaakt door AV Websites & Teksten