Healing

Werkwijze & tarief

Healing

Werkwijze & tarief

Healing

Werkwijze & tarief.

Kennismaking
Als u voor de eerste keer in mijn praktijk komt,  wil ik graag weten:

 • Met welke hulpvraag u bij mij komt
 • Of uw klachten recent zijn opgetreden of chronisch van aard zijn
 • Wat u van mij als therapeut verwacht
 • Wat uw medische voorgeschiedenis is
 • Of u (nog) in behandeling bent bij een arts, specialist of andere therapeut
 • Of u medicijnen gebruikt en zo ja, welke

Als energetisch therapeut zal ik nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen.
Evenmin zal ik u adviseren om met door een arts voorgeschreven medicijnen te stoppen.

De behandeling
Nadat ik een duidelijk beeld heb gekregen van uw hulpvraag en het ook voor u duidelijk is wat u van mij kunt verwachten, begin ik met de eerste behandeling.

De werkwijze is als volgt:

 • Ik behandel u terwijl u op een stoel zit
 • Omdat de genezende energie alles doordringt, kunt u uw kleding (geheel) aanhouden
 • Ik leg mijn handen op het lichaam, maar vaak raak ik alleen uw energieveld (aura) aan
 • Ik maak bewegingen met mijn handen om de energie te sturen
 • U kunt de werking van de energie voelen als warmte, kou, tintelingen en dikwijls als een loom makende ontspanning

Nabespreking
Aansluitend bespreek ik met u waar ik blokkades in uw energiesysteem heb aangetroffen en wat de mogelijke oorzaak van die blokkades is. De behandeling is er op gericht om:

 • Inzicht te krijgen in de gedragspatronen die blokkades hebben opgeworpen en in stand houden
 • Doorstroming in de energiehuishouding te bevorderen
 • Afvalstoffen los te maken

Het is van belang om te weten dat door het loskomen van afvalstoffen de symptomen van de kwaal aanvankelijk kunnen toenemen. Ook kunt u zich extra moe voelen. Dit is echter geen reden tot ongerustheid. Het betekent juist dat de genezende energie zijn werk doet.

Duur en frequentie van behandelen
Het eerste consult duurt 1,5 uur. Hierin vinden de anamnese (registratie van de medische voorgeschiedenis) , formulering van de hulpvraag en de eerste behandeling plaats.

Als we beiden tevreden zijn over het eerste contact, bespreken we of het zinvol is om door te gaan met behandelen en zo ja met welke frequentie.

Tarief
Het eerste consult met intake duurt 1,5 uur en kost € 90,- . Vervolgconsulten duren een uur en kosten € 70,-. De genoemde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Na afloop van het eerste consult wordt contant afgerekend. Dat kan ook ter plekke via een bank app op uw smartphone. U krijgt een nota waarop alle gegevens staan die voor uw zorgverzekeraar van belang zijn. Als u aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van mijn consulten. Deze vergoeding gaat niet af van uw eigen risico ! Gaat u zelf in uw verzekeringspolis of bij uw zorgverzekeraar na of, en onder welke voorwaarden, u voor vergoeding in aanmerking komt

Afspraken, die u niet kunt nakomen, dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen.
Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Werkwijze Healing van Dieren

Voor het behandelen van dieren hanteer ik aparte protocollen. Ik behandel alleen huisdieren die aangelijnd meegenomen kunnen worden naar mijn praktijk. Vervolgbehandelingen kunnen dan eventueel per foto gedaan worden. Vooral honden reageren verrassend goed op healing. Aan hun reactie is te merken dat ze snel ontspannen zodat de genezende energie optimaal kan werken.

Tarief
Het behandelen van dieren kost minder tijd. Deze behandelingen kosten € 45,-. Genoemd bedrag is vrijgesteld van BTW.

 

Kennismaking
Als u voor de eerste keer in mijn praktijk komt,  wil ik graag weten:

 • Met welke hulpvraag u bij mij komt
 • Of uw klachten recent zijn opgetreden of chronisch van aard zijn
 • Wat u van mij als therapeut verwacht
 • Wat uw medische voorgeschiedenis is
 • Of u (nog) in behandeling bent bij een arts, specialist of andere therapeut
 • Of u medicijnen gebruikt en zo ja, welke

Als energetisch therapeut zal ik nooit een reguliere therapie ontraden of doorkruisen.
Evenmin zal ik u adviseren om met door een arts voorgeschreven medicijnen te stoppen.

De behandeling
Nadat ik een duidelijk beeld heb gekregen van uw hulpvraag en het ook voor u duidelijk is wat u van mij kunt verwachten, begin ik met de eerste behandeling.

De werkwijze is als volgt:

 • Ik behandel u terwijl u op een stoel zit
 • Omdat de genezende energie alles doordringt, kunt u uw kleding (geheel) aanhouden
 • Ik leg mijn handen op het lichaam, maar vaak raak ik alleen uw energieveld (aura) aan
 • Ik maak bewegingen met mijn handen om de energie te sturen
 • U kunt de werking van de energie voelen als warmte, kou, tintelingen en dikwijls als een loom makende ontspanning

Nabespreking
Aansluitend bespreek ik met u waar ik blokkades in uw energiesysteem heb aangetroffen en wat de mogelijke oorzaak van die blokkades is. De behandeling is er op gericht om:

 • Inzicht te krijgen in de gedragspatronen die blokkades hebben opgeworpen en in stand houden
 • Doorstroming in de energiehuishouding te bevorderen
 • Afvalstoffen los te maken

Het is van belang om te weten dat door het loskomen van afvalstoffen de symptomen van de kwaal aanvankelijk kunnen toenemen. Ook kunt u zich extra moe voelen. Dit is echter geen reden tot ongerustheid. Het betekent juist dat de genezende energie zijn werk doet.

Duur en frequentie van behandelen
Het eerste consult duurt 1,5 uur. Hierin vinden de anamnese (registratie van de medische voorgeschiedenis) , formulering van de hulpvraag en de eerste behandeling plaats.

Als we beiden tevreden zijn over het eerste contact, bespreken we of het zinvol is om door te gaan met behandelen en zo ja met welke frequentie.

Tarief
Het eerste consult met intake duurt 1,5 uur en kost € 90,- . Vervolgconsulten duren een uur en kosten € 65,-

Na afloop van het eerste consult wordt contant afgerekend. Dat kan ook ter plekke via een bank app op uw smartphone. U krijgt een nota waarop alle gegevens staan die voor uw zorgverzekeraar van belang zijn. Als u aanvullend verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van mijn consulten. Deze vergoeding gaat niet af van uw eigen risico ! Gaat u zelf in uw verzekeringspolis of bij uw zorgverzekeraar na of, en onder welke voorwaarden, u voor vergoeding in aanmerking komt

Afspraken, die u niet kunt nakomen, dient u tenminste 24 uur van te voren af te zeggen.
Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Werkwijze Healing van Dieren

Voor het behandelen van dieren hanteer ik aparte protocollen. Ik behandel alleen huisdieren die aangelijnd meegenomen kunnen worden naar mijn praktijk. Vervolgbehandelingen kunnen dan eventueel per foto gedaan worden. Vooral honden reageren verrassend goed op healing. Aan hun reactie is te merken dat ze snel ontspannen zodat de genezende energie optimaal kan werken.

Tarief
Het behandelen van dieren kost minder tijd. Deze behandelingen kosten € 40,-.

 

Bezoekadres

A. van der Tangstraat 15
2552 HG Den Haag
(gratis parkeren)

Bronvermelding website

Contact

Telefoonnummer: 070 325 70 15
E-mail: praktijkstiemer@florastiemer.nl

Beroepsorganisatie

Flora Stiemer is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) en is lid van de koepelorganisatie RBCZ (register van beroepsbeoefenaren complementaire zorg).   Privacyverklaring

AGB code: 90/029778 | KVK: 27.37.4634.0000

Deze website werd gemaakt door AV Websites & Teksten